Uitgelicht door Arie-Jan Arbouw

Voor de expositie in het Kunst Punt Almelo:

‘Tijdsbeeld – The burning ship’ 2014
Richard Steunenberg

Soms heeft de kunstenaar een boodschap voor de kijker. Vaak blijft die boodschap onuitgesproken. Ik zal u een voorbeeld geven aan de hand van bijgaande foto van het schilderij ‘Tijdsbeeld – The burning ship’ van Richard Steunenberg.

Zelf zegt hij over dit schilderij het volgende:
“Soms is het goed om schepen te verbranden en achter je te laten. De ijkpunten in ons leven houden we vaak vast in ons geheugen en we trekken verder, lerend van onze geschiedenis. Onder dit schilderij zit een historische laag. Er over heen ligt een witte waas met hier en daar een vleugje kleur. Kleur die langzaam terug komt na het verbranden van een schip uit jouw of mijn geschiedenis.”

Door Richards toelichting gaat het werk nog meer leven. Tegelijkertijd roept het bij mij allerlei vragen op. Het brandende schip komt recht op mij afvaren en de rode kleur brengt de brand nog dichter bij.
Helpt het als ik teruggrijp naar de betekenis van het spreekwoord? Wie zijn schepen achter zich heeft verbrand, kan niet meer terug: hij moet doorgaan op de nieuwe weg die hij is ingeslagen. Vaak heeft (alle) schepen achter je verbranden de bijklank dat dit roekeloos of zelfs dom is; je kunt er beter voor zorgen dat je nog iets hebt om naar terug te gaan als je nieuwe avontuur mislukt.

Betekent dit dat Richard ons oproept om een roekeloze of domme keuze te maken? Neen, ik denk dat hij vanuit zijn religieuze achtergrond oproept om tijdig een nieuwe weg in te slaan. Doordat het brandende schip op je afvaart, krijgt het spreekwoord een hele andere lading. Richard legt ons een levensbepalende vraag voor. Wat is voor U en mij het brandende schip dat we beter achter ons kunnen laten en wat voor U en mij dan de juiste weg?

 

 

Tijdsbeeld - The burning ship - 2014 - Richard Steunenberg

Tijdsbeeld – The burning ship – 2014 – Richard Steunenberg

Expositie Kunst Punt Almelo

Van 6 juli tot en met 5 augustus mag ik samen met Kees Visser exposeren bij Kunst Punt Almelo.
De officiële opening van de expositie is zaterdag 8 juli om 16.00 uur.

Locatie: Grotestraat 37, Almelo
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 13.30 -17.00 uur en op koopzondag